Doosan Infracore на Bauma 2019 в Мюнхен

Производителност и ефективност чрез най-нови технологии.

На изложение с площ над 615 000 кв.м за всеки един производител е голямо предизвикателство да привлече максимално вниманието и интереса на посетителите. Въпреки огромния мащаб на Bauma 2019, Doosan Infracore все пак успя да представи успешно и пред многобройна публика на своя щанд най-новите си разработки и технологии, които се целят главно в едновременното повишаване на производителността при намаляване разхода на гориво.

Трите основни продуктови сегмента на Doosan бяха представени подобаващо, като при всеки един от тях наистина имаше какво да се види.

Багерите

Doosan също се включи в надпреварата при системите за автоматизация на земекопните машини и елиминиране, доколкото е възможно, на човешкия фактор, предвид все по-големите затруднения на европейските строителни фирми при намирането и задържането на работа на квалифицирани оператори. Южнокорейският производител представи по време на Bauma 2019 готови за вграждане нови решения от Leica, Trimble и Xsite, предназначени за гамата на Doosan от верижни и колесни багери в класа от работни маси 14-30 т. Тези системи подпомагат и насочват операторите, като им предлагат изображение на проектните повърхности и профили на екрана в кабината на багера. Така копаенето става много по-прецизно и производително, без необходимост от доработки.

В същата посока бе и демонстрираното по време на Bauma 2019 TeleOperation - дистанционно копаене с багер. Желаещият да се пробва, сядаше на операторското място на щанда на Doosаn в Мюнхен и чрез връзка с 5G управляваше стандартен верижен багер DX380LC-5, работещ на разстояние 8500 км в Южна Корея.

Разбира се, на щанда на Doosan имаше и нови модели багери. Тук дебютира верижен 30-тонен DX300LC-7, от най-новата серия 7, оборудван с дизелов двигател по най-новите и стриктни емисионни стандарти на ЕС по Етап V. От компанията заявиха, че новата машина предлага несравнима комбинация от висока производителност, работни характеристики, горивна ефективност, надеждност и издръжливост в 30-тонния клас.

Премиера имаше и най-новият 80-тонен верижен багер DX800LC-5B - едно много добро решение за работа в кариери и мини. Вложената технология ЕcoPower използва хидравлична помпа, която се управлява по налягане по електрически път в рамките на хидравлична система със затворен център. Целта на корейските инженери е да се постигне както по-висока производителност, така и по-добра горивна ефективност. ЕcoPower разчита на датчици, които идентифицират необходимото количество хидравлична течност за изпълнение на дадената задача и прецизно го отмерват, вместо постоянно да се подава еднакъв дебит в системата.

 Челните товарачи

В сектора на челните товарачи имаше три нови дебюта. На първо място трябва да отбележим 17-тонния DL280-5, предлагащ специфична конструкция за претоварване и рециклиране на отпадъци, както и други индустриални приложения. По-големият нов член на семейството, 36-тонния DL580-5, става новият флагман в гамата челни товарачи на корейския производител. Той донякъде прилича на познатия модел DL550-5, но се отличава с още по-здрави структурни компоненти и модерна двойнокръгова система за охлаждане на мостовете.

Заслужава си да обърнем по-специално внимание на третия нов модел – 23-тонния DL420CVT-5. Той е оборудван с вариаторна трансмисия (Continuously Variable Transmission – CVT), която съчетава в едно предимствата на хидродинамичното и хидростатичното задвижване. Машината преминава напълно автоматично от хидростатиката при ниска скорост на придвижване към хидротрансформатора при необходимост от работа с по-висока скорост. По този начин се постига по-голяма производителност и с до 15% по-нисък разход на гориво, заявяват от Doosan.

 Дъмперите

Bauma 2019 бе много удобен случай за корейците да представят и новите си дъмпери DA30 и DA45 с полезен товар съответно 28 т и 41 т. Машините се отличават с редица новости, като на първо място трябва да отбележим новите дизелови двигател от Scania, отговарящи на суперстриктните емисионни норми на ЕС по Етап V.

 

Данаил НИКОЛОВ

Мюнхен-София

 

Приложен видео файл