Защита на лични данни

 

                                                    Защита на личните Ви данни

 

От 25-ти май влиза в сила нов Регламент на Европейския парламент и на Съвета (2016/679) относно защитата на личните данни. Той въвежда още по-строги правила за фирмите, които ние в Мегатрон имаме готовност да приложим изцяло. Новите изисквания ни позволяват да бъдем още по-активни в гарантирането на неприкосновеността на Вашия личен живот.

 

Във връзка с влизането в сила на новите правила, публикуваме на нашата интернет страница информация, касаеща защитата на личните данни - политика на Мегатрон по защита на личните данни, правила за упражняване правата на субектите, както и образец на форма за искане от субект на данни. Моля натиснете върху текста по-долу, за да отворите и/илида свалите съответния документ: 

 

·         ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

·         ПРАВИЛА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

 

·         ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИ

 

Екипът на Мегатрон